home | over anlar | tarieven | afspraak maken | contact

   
 

voor wie

voetreflex

bio-tensor

handoplegging

massage

 


anlar moment

 

Vanaf het moment dat we verbonden zijn met ons stoffelijk lichaam door de geboorte, worden we geconfronteerd met de eindigheid ervan. Veel te vaak staan we daar niet bij stil. Het is zo gewoon dat we gezond zijn, tot het moment in ons leven dat we getroffen worden door verdriet of ziekte of het uitvallen van een functie van ons lichaam. Dan worden we overvallen door onzekerheid, twijfel en angst.

Iedereen heeft een soort aangeboren wijsheid om daarmee om te gaan, omdat we als mens uniek zijn. Toch zijn we ons daar over het algemeen niet van bewust. Zelfs als we ons op het spirituele pad bevinden hebben we last van deze twijfels en onzekerheden in onze zoektocht naar de vraag: Waarom?

Er is al zoveel gezegd en geschreven, maar dat leidt ons niet naar het juiste antwoord, temeer, daar ook hier geldt dat we allemaal uniek zijn en er dus geen gepast antwoord klaar ligt dat zegt hoe het IS.

Wij zijn met zijn allen op zoek naar geluk, een gezond lichaam en geest. Wat betekent dat eigenlijk en hoe bereik je dat en hoe kun je die gezondheid en dat geluk behouden?

Het antwoord ligt in onszelf besloten. Wij zijn een geschiedenis op zich, met misschien vele verledens, vele levens in een stoffelijk lichaam met herinneringen die we meenemen naar waar we NU ZIJN. Om te begrijpen en te ervaren wat het is om in het NU te ZIJN, is het belangrijk om momenten te creëren voor jezelf, waardoor het NU ZIJN zich ontplooit, zichtbaar wordt.

 

 

Licht

 

In duisternis zie je geen licht,
toch ligt het daarin verborgen.

In het licht ervaar je geen duisternis,
toch heeft het licht duisternis nodig.

Daar, waar licht en duisternis elkaar ontmoeten,
ontstaat een levensspel van kleuren,

waarin wij onszelf kunnen ervaren
als een deel van het Goddelijk Bewustzijn.

Annemiek Laros 
november  1992